CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ VẠN PHÚC CITY THÁNG 8/2017

Tập đoàn Đại Phúc đã hoàn thiện 100% hạ tầng và đang triển khai thi công giai đoạn II của dự án
TÌM HIỂU THÊM